دانلود کتاب 250SAT words practice book

این کتاب مجموعه ای از تمرینات است که به زبان آموزان کمک می کند تا در انتخاب 250 کلمه سخت…

4
رایگان!

دانلود کتاب McGraw-Hill Education

راهنمای SAT McGraw-Hill یک برنامه مربیگری کامل SAT است که بر ایجاد مهارت های دانش آموزان تمرکز دارد. این کتاب…

1
رایگان!

دانلود کتاب Cracking the SAT Premium ویرایش هشتم

این کتاب تنها راهنمایی است که به شما یک قالب مقاله آزمایش شده را ارائه می دهد تا بتوانید از…

5
رایگان!

دانلود کتاب The College Panda’s SAT Essay

این کتاب تنها راهنمایی است که به شما یک قالب مقاله آزمایش شده را ارائه می دهد تا بتوانید از…

3
رایگان!