لیست برخی از دانشجویان موفق موسسه توران آکادمی

آقای علی مجتهدی

دندانپزشکی دانشگاه حاجت تپه

خانم دیبا میروکیلی

پزشکی دانشگاه قاضی

خانم هانیه اعتمادی

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

خانم هیلدا آتش روز

فیزیوتراپی دانشگاه ساکاریا

خانم شاییلین زارعیان

دندانپزشکی دانشگاه اوکان

خانم ملیکا گرجی

دندانپزشکی دانشگاه اوکان

خانم ترانه سادات دادگر

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

آقای متین شمسایی

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

آقای امیرحسین طهموری

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

خانم ارکیده هنردان

فیزیوتراپی دانشگاه باهچه شهیر

خانم کیانا نوبری

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

خانم مهدیه معینی

دندانپزشکی دانشگاه مدیپل

خانم کیمیا بهمنی

دندانپزشکی دانشگاه یدی تپه

خانم نادیا رشید آبادی

داروسازی دانشگاه بیرونی

خانم فریماه معراجی

معماری دانشگاه آبانت عزت بایسال

خانم پگاه خیام فر

دامپزشکی دانشگاه دوکوز ایلول

خانم زهرا مردانه

معماری دانشگاه استانبول تکنیک

خانم رومینا محمدی

دندانپزشکی دانشگاه بیرونی

خانم صبا ساداتی

معماری دانشگاه آبانت عزت بایسال

آقای محمد دارابی

فیزیوتراپی یدی تپه

خانم لیلیا بقایی

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول

خانم سپیده علیزاده

پزشکی دانشگاه بیرونی

خانم ستایش نجفی

داروسازی دانشگاه باهچه شهیر

خانم فریماه معراجی

معماری دانشگاه آبانت عزت بایسال

آقای مجتبی غیاثوند

پرستاری دانشگاه دوکوز ایلول

آقای رسول محمدی

فیزیوتراپی دانشگاه دوکوز ایلول

خانم مریم جعفری

دندانپزشکی دانشگاه عدنان مندرس

خانم فاطمه انصافی

داروسازی دانشگاه مدیپل

خانم ندا آقایی

پزشکی دانشگاه عدنان مندرس

خانم حسانه حلال بیگی

داروسازی دانشگاه باهچه شهیر

خانم زهرا انصافی

داروسازی دانشگاه مدیپل

آقای ایلیا کارگر

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

آقای هومن سلیمانی

دندانپزشکی دانشگاه بیرونی

خانم کیمیا قشلاقی

پزشکی دانشگاه عدنان مندرس

آقای هیربد زند

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول

آقای مانی خلیلی

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول

خانم نفیسه الماسی

کامپیوتر دانشگاه ارجیس

خانم ملینا شمسایی

داروسازی دانشگاه حاجت تپه

آقای نیما الماسی

اورژانس دانشگاه ارجیس

آقای کسری کریمی

دندانپزشکی دانشگاه گالاتا

آقای محسن احمدی

ارشد رسانه دانشگاه ییلدیریم بیازیت

خانم مارال آقایی

دندانپزشکی دانشگاه عثمان قاضی

خانم صبا فریادی

پرستاری دانشگاه ایستینیه

خانم نگین خداوردیان

پزشکی دانشگاه بیرونی

alijahromi

آقای علی تاجر جهرمی

دامپزشکی دانشگاه دوکوز ایلول

arshia-aiini

آقای ارشیا آئینی

دندانپزشکی دانشگاه آیدین

ehsanabazari

آقای احسان اباذری

داروسازی دانشگاه مدیپل

ghazalmoshir

خانم غزل مشیر

دندانپزشکی دانشگاه ازمیر اکونومی

آقای عباس ابراهیمی

دندانپزشکی دانشگاه بیرونی

masoud-boya

آقای مسعود بویا

دندانپزشکی دانشگاه مدیپل

خانم مینا احمدی

فیزیوتراپی دانشگاه بیکنت

morvaridnazeminia

خانم مروارید ناظمی نیا

دندانپزشکی دانشگاه مدیپل

negintajik

خانم نگین تاجیک

پزشکی دانشگاه مدیپل

aydagholami

خانم آیدا غلامی

فیزیوتراپی دانشگاه آبانت عزت

shaghayeghtavakoli

خانم شقایق توکلی

بورسیه 100 دانشگاه ایستینیه

hamedmohaghegh

آقای حامد محقق

DBA دانشگاه ایستینیه

arsshiamohaghegh

آقای ارشیا محقق

MBA دانشگاه ایستینیه

golnaz-jorli

خانم گلناز جورلی

فیزیوتراپی دانشگاه CIU

bardiya-akrami

آقای بردیا اکرمی

دندانپزشکی دانشگاه مدیپل

ali-ebrahimi-f

آقای علی ابراهیمی

بورسیه 100 دانشگاه فنرباهچه

sabaizadi

خانم صبا ایزدی

دامپزشکی دانشگاه NEU

نمونه برگه قبولی از دانشگاه های قبرس

as-touran1095951
pt-touran115151
gj-touran115151
rm-touran134451
mnm-touran115151
si-touran1105221
pm-touran1289561
sns-touran115151

نمونه برگه قبولی از آزمون Digital SAT