دانش آموزان موفق توران آکادمی

نفر بعدی، شما هستید...

alimojtahedi

آقای علی مجتهدی

دندانپزشکی دانشگاه حاجت تپه

خانم ملیکا گرجی

دندانپزشکی دانشگاه اوکان
orkidehhonardan

خانم ارکیده هنردان

فیزیوتراپی دانشگاه باهچه شهیر
kimiabahmani

خانم کیمیا بهمنی

دندانپزشکی دانشگاه یدی تپه
sabasaadati

خانم صبا ساداتی

معماری دانشگاه آبانت عزت
setayeshnajafi

خانم ستایش نجفی

داروسازی دانشگاه باهچه شهیر
rasulmohammadi

آقای رسول محمدی

فیزیوتراپی دانشگاه دوکوز ایلول
nedaaghaie

خانم ندا آقایی

پزشکی دانشگاه عدنان مندرس
manikhalili

آقای مانی خلیلی

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول

خانم نفیسه الماسی

کامپیوتر دانشگاه ارجیس

آقای محسن احمدی

ارشد رسانه دانشگاه ییلدیریم بیازیت
neginkhodaverdian

خانم نگین خداوردیان

پزشکی دانشگاه بیرونی
dibamirvakili4

خانم دیبا میروکیلی

پزشکی دانشگاه قاضی

خانم هیلدا آتش روز

فیزیوتراپی دانشگاه ساکاریا
taranedadgar

خانم ترانه سادات دادگر

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
nadiarashidabadi

خانم نادیا رشید آبادی

داروسازی دانشگاه بیرونی
Darabi

آقای محمد دارابی

فیزیوتراپی یدی تپه
sepidehalizade

خانم سپیده علیزاده

پزشکی دانشگاه بیرونی
mojtabaghiasvand

آقای مجتبی غیاثوند

پرستاری دانشگاه دوکوز ایلول
hesanehelalbeigi

خانم حسانه حلال بیگی

داروسازی دانشگاه باهچه شهیر
hirbodzand

آقای هیربد زند

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول

آقای نیما الماسی

اورژانس دانشگاه ارجیس
rawalumni

خانم مارال آقایی

دندانپزشکی دانشگاه عثمان قاضی

خانم هانیه اعتمادی

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
amirhosseintahmuri

آقای امیرحسین طهموری

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
matinshamsaie

آقای متین شمسایی

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
farimahmehraji

خانم فریماه معراجی

معماری دانشگاه آبانت عزت

خانم زهرا مردانه

کسب امتیاز 1470 آزمون SAT
liliabaghaie

خانم لیلیا بقایی

کامپیوتر دانشگاه دوکوز ایلول
maryamjafari

خانم مریم جعفری

دندانپزشکی دانشگاه عدنان مندرس
zahraensafi

خانم زهرا انصافی

داروسازی دانشگاه مدیپل
kimiaghesghlaghi

خانم کیمیا قشلاقی

پزشکی دانشگاه عدنان مندرس

خانم ملینا شمسایی

داروسازی دانشگاه حاجت تپه
sabafariadi

خانم صبا فریادی

پرستاری دانشگاه ایستینیه

خانم شاییلین زارعیان

دندانپزشکی دانشگاه اوکان

خانم مهدیه معینی

دندانپزشکی دانشگاه مدیپل
kiananoubari

خانم کیانا نوبری

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت

خانم رومینا محمدی

دندانپزشکی دانشگاه بیرونی
pegahkhayamfar

خانم پگاه خیام فر

دامپزشکی دانشگاه دوکوز ایلول
nirvanabaghaie

خانم نیروانا بقایی

آشپزی دانشگاه دوکوز ایلول

خانم فاطمه انصافی

داروسازی دانشگاه مدیپل
isliyakargar

آقای ایلیا کارگر

دندانپزشکی دانشگاه باشکنت
homansoleimani

آقای هومن سلیمانی

دندانپزشکی دانشگاه بیرونی

آقای کسری کریمی

دندانپزشکی دانشگاه گالاتا
rawalumni

خانم نیلوفر جهان پرست

داروسازی دانشگاه ایستینیه

کارنامه دانش آموزان

موفقیت شما، آرزوی ماست...

alimojtahedi

Sams Roy

maralrusta
melikagorji
seyededibamirvakili
parmidaimani
mohammadmiladtouran
shailinzareian
melikamanteghi