satdigitaltouranacademy
slide3
slide3
slide3
slide0
Slide 1
بدون آزمون ورودی!
پذیرش قطعی از دانشگاه ایستینیه استانبول
قبلی
بعدی

آزمون SAT

ریاضی / زبان انگلیسی

آزمون YOS

ریاضی / هوش / هندسه

0 تا 100

تحصیل در ترکیه

دانشگاه موردنظرتان را پیدا کنید!

جستجوی پیشرفته دانشگاه های ترکیه

مشاوره رایگان تحصیل در ترکیه !

به راحتی در بهترین دانشگاه های ترکیه درس بخوانید!

لیست دانشگاه های ترکیه

شهریه، نحوه پذیرش، رتبه جهانی و ...

برخی از دانش پذیران موفق ما